גורם כלכלי מאושר/יבואן מאושר

גורם כלכלי מאושר/יבואן מאושר

לקוח יקר,

אנחנו רואים כיום את ההקלות שנתנות ליבואנים\יצואנים שאושרו במסלול של המכס בתוכניות:

יבואן מאושר AI
גורם כלכלי מאושר AEO

תוכניות אלה נועדו לפשט תהליכי סחר ולסייע באבטחת שרשרת הסחר העולמית.
מדובר על תוכניות השתתפות מרצון המופעלת ומנוהלת במינהל המכס.
מטרת התוכנית היא פישוט והקלה על תהליכי הסחר, תוך שיתוף פעולה עם המגזר העסקי, ושיפור השירות של המכס.
חברות שעברו בהצלחה את תהליך הצטרפות לתוכניות, יזכו להקלות בתהליכי הסחר, הן בתהליכי היבוא והן בתהליכי היצוא.

מהן ההקלות עבור גורם כלכלי מאושר \ יבואן מאושר ?

  • יישום תהליך "שירות הודעה מוקדמת" (מיועד להתרה לפני זמינות) *.
  • אפשרות לאיחוד חשבונות ספק *.
  • פטור מתצהיר יבואן (כפוף לאישור הגורם הרלוונטי בהנהלה).
  • שליחת מסמכים באופן ישיר ואלקטרוני לסוכני המכס.
  • אנשי קשר במינהל המכס.

* בתנאי שסוכן המכס שלכם מוסמך AEO.

 

מהם המסמכים שנדרש לצרף במעמד הגשת הבקשה בתוכנית גורם כלכלי מאושר \ יבואן מאושר?

לפני שאתם מתחילים עם הבקשה, ממליצה להכין את הטפסים הר"מ מראש.

  1. פרופיל החברה
  2. מסמך התומך בקיומה של מערכת לניהול רשומות מסחריות לדוגמה: אישור תקן ISO-9001.
  3. אישור ניהול ספרים תקין מאת רואה החשבון של החברה
  4. מסמך מורשי החתימה בחברה

שימו לב – ההגשה באמצעות כרטיס חכם של חברתכם בלבד.

השירות ניתן ללא עלות

 

לאחר שמגישים את טופס הטיפול בבקשה (נקבע עפ"י החלטת המכס)

הודעה על קליטת הבקשה תישלח למגישים תוך מספר ימים.
נציג מטעם המכס יתקשר איתכם להסבר על המשך תהליך וקליטתכם במסלול גורם כלכלי או יבואן מאושר לפי החלטות המכס.

 

בהצלחה!